Hızlı Cevap: Pansiyon Nöbet Ücreti 2017 Ne Kadar?

Yurtta nöbet kaç ek ders?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik

1 nöbet kaç ek ders?

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmekte; ancak, sadece bir nöbet görevi için üç saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Pansiyonda en fazla kaç nöbet tutulur?

MADDE 38- Pansiyon işleri müdür yardımcısı tarafından yemekhane ve mutfak işlerine yardımcı olmak üzere, yatılı öğrenciler arasından, bir günde en fazla dört öğrenci nöbetçi olarak görevlendirilir.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı nöbet ücreti alabilir mi?

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına okul nöbet görevi verilemez.

Pansiyonda nöbet kaç ek ders?

Yönetmelikte yer alan hüküm şu şekildedir: “(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim – öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

You might be interested:  Soru: Tam Pansiyon Ve Yarım Pansiyon Ne Demek?

Bir nöbet kaç ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Sınıf rehberliği kaç ek ders?

Yazının 5. Maddesinde yazılı bulunan “ Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekmektedir” ifadesi uyarınca 8 ve 12’ler dahil tüm sınıf şube rehber öğretmenleri ayrıca bu

Bir sınıf öğretmeni ne kadar ek ders alır?

Açıklanan kazanımların 16. maddesine göre; sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık maddesi uyarınca okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 17 saat ek ders ücreti ödenecek.

Öğretmen nöbet ek ders kaç saat?

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

Belleticilik kaç ek ders 2021?

İşte Toplu Sözleşmede Ek Ders Ücretleri Artan Öğretmen Ve Yöneticiler 24 Ağustos 2021 – 09:00. 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

Belletmen üst üste nöbet tutabilir mi?

Yukarıdaki hükümlere göre bir ayda nöbet tutan bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden en fazla 8 defa belletici + nöbetçi olarak görevlendirilebilir.

Belletici öğretmen haftada kaç nöbet tutar?

Belleticiler, haftada en çok üç gün nöbet tutarlar. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda ve yatakhanede yatarlar. Diğer belleticiler de isterlerse bu istek okul yönetimince uygun görülürse pansiyonda ve yatakhanede kalabilirler.

You might be interested:  FAQ: Yarım Pansiyon Nasıl?

Pansiyonlu okullarda müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır?

Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir.

Bağımsız Anaokulu müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır?

Örnek 1: Müdür Yardımcılığı boş olan anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki yukarıdaki üç şartı da aynı anda yerine getiren bir öğretmen görevlendirmesinde asıl kadronun ek dersi olan 19 saat ek ders alınması gerekmektedir.

Geçici görevli müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır?

Kısacası: 1- Müdür yardımcılığı kadrosuna kadro boş olsun yada olmasın ek ders kararının 16. Maddesine göre geçici görevlendirme yapıldıysa görev süresi boyunca 18 saat ek ders ödenir.